עמוד:19

ד ל ת ו ן א . ה ד ל ת ו ן ות כ ונ ות יו ב . ש ט ח ו ה י ק ף ש ל ד ל ת ון הגדרה דלתון הוא מרובע שיש בו שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות השוות זו לזו . דלתונים קמורים * A C BD C AB D * מרובע קמור הוא מרובע ששני האלכסונים שלו נמצאים בתוכו . דלתונים קעורים * B C A D D B AC * מרובע קעור הוא מרובע שאלכסון אחד שלו נמצא מחוץ לו . דיון אילו מהמרובעים שיצרתם במשימה הקודמת הם דלתונים ? הסבירו . בכל סעיף נתון מרובע שהתקבל מהצמדת משולשים חופפים לאורך זוג צלעות מתאימות . קבעו לפי הנתונים אם המרובע הוא בוודאות דלתון, ונמקו . C B A F ג C F BA א C B A F ד C A F ב B 3 4 19

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר