עמוד:17

מ ב ו א ל ה ו כ ח ו ת רשימת משפטים ג ומטרייה שנלמדו השלמות שימו לב : רשימה זו שונה מרשימת המשפטים שעליהם תוכלו להסתמך בבחינות הבגרות . בשלב זה של הלימוד אתם רשאים להסתמך על כל המשפטים שברשימה שלפניכם . זוויות צמודות משלימות זו את זו ל- ° 180 . . 1 זוויות קודקודיות שוות זו לזו . . 2 במשולש שווה-שוקיים זוויות הבסיס שוות זו לזו . . 3 במשולש שווה-שוקיים, חוצה זווית הראש, התיכון לבסיס והגובה לבסיס מתלכדים . . 4 סכום הזוויות של משולש הוא ° 180 . . 5 זווית חיצונית למשולש שווה לסכום שתי הזוויות הפנימיות שאינן צמודות לה . . 6 משפט החפיפה צז"צ . 7 משפט החפיפה זצ"ז . 8 משפט החפיפה צצ"צ . 9 תיכון במשולש מחלק את המשולש לשני משולשים שווי-שטח . . 10 משפט פיתגורס : במשולש ישר-זווית סכום ריבועי הניצבים שווה לריבוע היתר . . 11 אם התיכון לצלע במשולש שווה למחציתה של אותה צלע, אז המשולש הוא ישר-זווית . 12 ( והצלע שאותה התיכון חוצה היא היתר ) . אם שני ישרים הם מקבילים וישר שלישי מאונך לאחד מהם – אז הוא מאונך גם לישר השני . . 13 אם לשני ישרים במישור יש אנך משותף, אז הם מקבילים . . 14 סכום הזוויות במרובע הוא ° 360 . . 15 מרובע שיש לו שלוש זוויות ישרות הוא מלבן . . 16 במלבן כל זוג צלעות נגדיות מקבילות זו לזו . . 17 במלבן כל זוג צלעות נגדיות שוות באורכן זו לזו . . 18 17

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר