עמוד:16

הנקודות E-ו D בסרטוט נמצאות על הצלעות של ABC △ . נתון : CD = BD , AE = BE = CE צריך להוכיח כי AC || ED . כתבו שני משפטים שלמדתם, שמהם אפשר להסיק ששני ישרים הם . מקבילים . ( אפשר להיעזר ברשימה שבסוף הפרק . ) איזה מהם יכול להתאים לנתוני המשימה ? הסבירו . הוכיחו את הטענה . כתבו את ההוכחה בדרך הנוחה לכם . . BC A E D המרובע CDEF הוא מלבן . הנקודה Q היא אמצע הצלע CD , והנקודה P היא אמצע הצלע FE . הוכיחו שהמשולשים הצבועים בסרטוט חופפים . F E PQ C D אלכסוני המרובע ABCD שבסרטוט נחתכים בנקודה E . נתון : BC = AD , BD = AC הוכיחו כי AEB △ הוא משולש שווה-שוקיים . B C E A D נתון : CD הוא תיכון לבסיס במשולש שווה-השוקיים ABC △ . הנקודה E נמצאת על CD . תלמידים התבקשו להוכיח כי ED הוא חוצה זווית במשולש AEB △ . דניאל כתב : . נימוקטיעון לפי הנתון : CD תיכון לבסיס במשולש DB = DA . △ ABC 1 ED הוא תיכון לבסיס 2 לפי שורה 1 של AEB △ . ED הוא חוצה זווית 3 לפי המשפט : התיכון לבסיס וחוצה זווית הראש הראש של AEB △ . הם אותו קטע . ההוכחה של דניאל שגויה . מצאו את הטעות והסבירו אותה . כתבו הוכחה נכונה לטענה . . C D E BA 18 19 20 21 16

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר