עמוד:12

כתי ת הוכחה עזרת תרשים זרימה תרשים זרימה הוא ייצוג חזותי של הוכחה המאפשר להדגיש את רצף הסקת המסקנות . הוא מורכב מ"חלונות" שהם טיעונים של ההוכחה, ומחיצים שמראים איך טיעון מסוים נובע מטיעונים קודמים . נחזור למשימה הקודמת ונציג שוב את ההוכחה – הפעם באמצעות תרשים זרימה . AE = BD , EAB = CBD , E D = 1 נתון : 1 צ ריך ל הוכיח ( ובקיצור צ"ל ) : ABC △ הוא משולש שווה-שוקיים . DBE A C 1 2 2 1 הוכחה : CBD≅ △ BAE △ ( משפט חפיפה זצ״ז ) AB = BC ( צלעות מתאימות במשולשים חופפים ) ABC △ שווה-שוקיים מש״ל E AE = BD2 = D 2 CBD = EAB ( נתון ) ( נתון ) E D = 11 E ( נתון ) E – ° 180 = 12 D ( סכום זוויות צמודות הוא ° 180 . ) D – ° 180 = 12 ( סכום זוויות צמודות הוא ° 180 . ) דוגמה 12

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר