עמוד:8

נחזור לנתונים של משימה 5 : הנקודות R-ו T נמצאות על הצלע CE של המלבן ABCE . נתון : AT = BR כעת אתם מתבקשים להוכיח : TAB = CRB עבדו לפי השלבים האלה : זהו בסרטוט את שתי הזוויות שאליהן מתייחסת הטענה . . ציינו דרכים רבות ככל האפשר להוכחת שוויון של שתי זוויות כלשהן . . ( אפשר להיעזר ברשימת המשפטים שבסוף הפרק . ) אילו מבין הדרכים שציינתם עשויה להתאים במשימה הנוכחית ? ג . הציעו דרך להוכיח את הטענה המבוקשת . פרטו את הטיעונים ונימוקיהם . ד . C R T E B A הצעדים ה ים כאמור, מהנתונים אפשר להסיק מסקנות רבות ושונות . לא כולן תהיינה שימושיות לצורך ההוכחה, לכן הצעד השני לקראת הוכחה הוא לעיין בטענה שיש להוכיח, והצעד השלישי הוא לבדוק מה הדרכים האפשריות להוכחת טענה כזו, ואילו מהן עשויות להתאים לנתונים שלפנינו . צעד 2 : הטענה שיש להוכיח קראו את הטענה שיש להוכיח ; זהו את משמעותה בסרטוט ; כתבו אותה בכתיב מתמטי . צעד 3 : תכנון ההוכחה בדקו אילו משפטים ואמצעים אחרים עשויים לסייע בנימוק של טענה מסוג זה ; בדקו אילו מהם עשויים להתאים לנתונים שלפניכם ; שימו לב איזה מידע דרוש לכם או מהם התנאים של המשפט שיעזור לכם ; כעת חִזרו אל הנתונים, ובדקו כיצד הם עוזרים להגיע אל המידע הדרוש או אל התנאים של המשפט המתאים . בעמוד הבא תראו דוגמה לתכנון כזה . 6 8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר