עמוד:7

מ ב ו א ל ה ו כ ח ו ת הנקודות R-ו T נמצאות על הצלע CE של המלבן ABCE . נתון : BR = AT כתבו את הנתונים בכתיב מתמטי וסמנו אותם בסרטוט . . לפניכם מסקנות מיידיות שעולות מהנתונים . נמקו אותן . . EC = AB ATE + ATR = 180 ° RBC + RBA = 90 ° ציינו עוד מסקנות מיידיות מהנתונים . כתבו אותן בכתיב מתמטי ונמקו אותן . ג . C R T E B A צעד 1 : הנתונים הצעד הראשון לקראת הוכחה של טענה הוא לעיין היטב בנתונים ולהבין את משמעותם . נתונים יכולים להינתן בדרכים שונות : בכתיב מתמטי, בסימון בסרטוט או באופן מילולי . לפני שתתכננו את מהלך ההוכחה : קראו היטב את הנתונים ; זהו וסמנו אותם בסרטוט ; ( אם לא נתון סרטוט – סרטטו בעצמכם סקיצה על פי הנתונים . ) כתבו אותם בכתיב מתמטי ; שימו לב למסקנות מיידיות הנובעות מהם . במשימה הקודמת הנתונים היו : ABCE הוא מלבן ; הנקודות T-ו R על הצלע BR = AT ; CE מהנתונים עולות מסקנות מיידיות רבות : יש כאן זוויות ישרות, צלעות שוות, צלעות מקבילות, זוגות של זוויות צמודות ( שסכומן ° 180 ) וזוגות של זוויות שסכומן ° 90 . C R T E B A דוגמה 5 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר