עמוד:172

. Write the words below in the correct column 1 favorite paint speak cheap player win pet neighbor funny breakfast brave dark visit buy problem cook flower special Nouns Verbs ) שמות עצם / أسماء ( Adjectives ) פעלים / أفعال ( ) שמות תואר / صفات ( כתבו את המילים שלמטה בטור הנכון . أكتبوا الكلمات الواردة أدناه في العمود المناسب . . Number each pair of sentences in the correct order 2 מספרו כל זוג משפטים לפי הסדר הנכון . رقّموا كلّ زوج من الجمل حسب الترتيب الصحيح . . a . I will swim in the sea . 1 b . I am walking to the beach . a . Dan will wash and cut the vegetables at home . . 2 b . Dan is buying some vegetables at the store . a . Ari is visiting his grandma . . 3 b . His grandma will give him a delicious dinner . a . Mika bought some new clothes . . 4 b . Mika decided that he needs some new clothes . a . Shira is meeting friends at the cinema . . 5 b . Shira will watch a great movie . Review UNIT 54321 172

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר