עמוד:171

. Number the sentences in the correct order 2 a . Caine spent a lot of time at his father’s store . b . Today Caine tells his story to many people . c . Many children made arcade games . d . Caine built an arcade at the front of the store . e . Many people came to play Caine’s games . f . Nirvan made a movie about the arcade . Answer the questions . 3 What did Caine collect ? . 1 What did Caine love ? . 2 How did Nirvan help Caine ? Write two ways . 4 . . 1 . . 2 Do you think Nirvan’s movie was good ? How do you know ? 5 האם אתם חושבים שהסרט של נירוואן היה טוב ? איך אתם יודעים ? هل تعتقدون بأن فيلم نيرفان كان جيّدًا؟ كيف تعرفون؟ מספרו את המשפטים לפי הסדר הנכון . رقّموا الجمل حسب الترتيب الصحيح . 1 ענו על השאלות . أجيبوا عن السؤالين . איך נירוואן עזר לקיין ? כתבו שתי דרכים . كيف ساعد نيرفان كاين؟ أكتبوا طريقتين . Unit 5 Time to Read 171

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר