עמוד:169

. Are the sentences true ( T ) or false ( f ) ? Correct the false sentences 2 האם המשפטים נכונים ) T = True ( או לא נכונים ) F = False ( ? תקנו את המשפטים שאינם נכונים . هل الجمل صحيحة ( T = True ( أم غير صحيحة ( F = False ) ؟ صحّحوا الجمل غير الصحيحة . . The Miller family uses plastic bottles to help the environment . 1 The Miller family uses plastic bags at the supermarket . . 2 The Miller family doesn’t throw away a lot of trash . . 3 The Miller family uses paper more than one time . . 4 The Miller family throws away flowers . . 5 Complete the sentence . 3 The Miller family is special because . Answer the questions . 4 Do you think the Miller family picks up trash in the street ? Why or why not ? . 1 How do you help look after the environment ? . 2 השלימו את המשפט . أكملوا الجملة . ענו על השאלות . أجيبوا عن السؤالين . Unit 5 Time to Read 169

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר