עמוד:164

? Is Orit the tallest kid . 1 Is Rita the shortest kid ? . 2 Does Dana have the longest hair ? . 3 Is David’s dog the biggest pet ? . 4 No, she isn’t . Dana is the tallest kid . a Complete the sentences with the superlative form of the adjectives in brackets . 2 השלימו את המשפטים עם צורת ה - superlative של שמות התואר שבסוגריים . أكملوا الجمل بصيغة الـ superlative للصفات الواردة بين القوسين . . The snake is ( thin ) animal in the zoo . 1 Ben is ( tall ) pupil in the class . . 2 My parents are ( brave ) people I know . . 3 That is ( big ) house in the world . . 4 She is ( strong ) person in her family . . 5 b Complete the sentences with the superlative form of the adjectives below . השלימו את המשפטים עם צורת ה - superlative של שמות התואר שלמטה . أكملوا الجمل بصيغة الـ superlative للصفات الواردة أدناه . brave great kind funny strong The person Iknow is . . 1 The person Iknow is . . 2 The person Iknow is . . 3 The person Iknow is . . 4 Look at the picture . Answer the questions below . 3 הסתכלו בתמונה . ענו על השאלות שלמטה . أنظروا إلى الصورة . أجيبوا عن الأسئلة الواردة أدناه . the thinnest funniest my grandpa Dana Orit Rita Asaf David 164

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר