עמוד:163

1 . Russia is the smallest country in the world 2 Antarctica is the coldest place in the world . 3 Mount Everest is the highest mountain . 4 The Empire State Building is the tallest building in the world . 5 The Dead Sea is the highest sea in the world . 6 is the hottest desert . ) מדבר / بادية، صح راء ( The Sahara Desert TRIVIA QUIZTr ue or Fa lse Complete the sentences with the comparative form of the adjectives in brackets . 3 השלימו את המשפטים עם צורת ה - comparative של שמות התואר שבסוגריים . أكملوا الجمل بصيغة الـ comparative للصفات الواردة بين القوسين . . Fruit is ( healthy ) chocolate . 1 A snake is ( long ) a mouse . . 2 America is ( big ) Israel . . 3 A baby is ( young ) a grandma . . 4 My grandfather is ( old ) my father . . 5 SUPERLATIVEAFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 153, EXERCISE 3 STUDENT’S BOOK, PAGE 153, EXERCISE 3 Underline the superlative adjectives in the Trivia Quiz . מתחו קו מתחת לשמות התואר בצורת ה - superlative בחידון הטריוויה . مدّوا خطًّا تحت الصفات بصيغة superlative في أسئلة التريفيا . healthier than Complete the chart with the superlative form of the adjectives . Go to the Student’s 1 Book, page 175, for spelling rules . השלימו את הטבלה עם צורת ה - superlative של שמות התואר . היעזרו בכללי האיות בעמוד 175 בספר הלימוד . أكملوا الجدول بصيغة الـ superlative للصفات . إستعينوا بالقواعد الإملائية الواردة في صفحة 175 في الكتاب المدرسي . Adjectives Superlative thin the thinnest . 1 tall . 2 brave . 3 big . 4 strong . 5 Unit 5 Part 3 163

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר