עמוד:161

Speaking AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 151 NEW WORDS התאימו כל ביטוי ב - A לפירוש שלו ב - Match each phrase in A to its meaning in B . . B 1 لائموا كلّ عبارة في A مع معناها في B . Look at the map and complete the dialogue with the phrases in exercise 1 . 2 הסתכלו במפה והשלימו את השיחה עם הביטויים שבתרגיל 1 . أنظروا إلى الخريطة فأكملوا الحوار بالعبارات الواردة في تمرين 1 . ? Ben I am at the cinema . 1 . is the museum Aviv 2 . on Daisy Street and 3 . on Rose Street . The museum is on the right . Ben After I go to the museum, I want to visit my aunt . She is in the hospital . Where is the hospital ? Aviv It is 4 . the school . Ben How can I get there ? Aviv From the museum, go straight up Rose Street . Then 5 . on Lily Street and turn left on Iris Street . Do you want to meet at Mike’s house after you visit your aunt ? Ben Good idea . Where is Mike’s house ? Aviv It is 6 . the park . Which way A which way . 1 turn left . 2 behind . 3 go straight . 4 in front of . 5 turn right . 6 B ללכת ישר / يمشي على طول . a מול / أمام . b מאחורי / خلف، وراء . c לאיזה כיוון ? באיזו דרך ? / أيّ طريق؟، أيّ اتّجاه؟ . d לפנות ימינה / يتّجه يمينًا . e לפנות שמאלה / يتّجه يسارًا . f 1 Lily Street R ose S treet Iris S treet Daisy Street PARK SUPERMARKET MUSEUM SCHOOL HOSPITAL MIKE’S HOUSE CINEMA Unit 5 Part 3 161

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר