עמוד:160

. Complete the sentences with the words below 3 enough feel half highest across team Today I won a prize . I very special . . 1 Nick slept for six and a hours last night . . 2 Eden and Yuval play tennis for the best in the city . . 3 Mount Everest is the mountain in the world . . 4 Yaron lives the street from his teacher . . 5 Tali doesn’t have money to buy a bike . She needs to save more . 6 money . Listening STUDENT’S BOOK, PAGE 150, EXERCISE 2 Listen to the tour guide . Which four places will the tourists visit on the first day ? Tick the places in the chart . האזינו למדריך הטיולים . באילו ארבעה מקומות יבקרו התיירים ביום הראשון ? סמנו ב - 3 את המקומות בטבלה . إستمعوا إلى المرشد السياحي . في أي أربعة أماكن سيزور السياح في اليوم الأول؟ ضعوا 3 بجانب الأماكن في الجدول . Jaffa . 1 Jerusalem . 2 Ariel Sharon Park . 3 Haifa . 4 Carmel Market . 5 Tel Aviv beach . 6 STUDENT’S BOOK, PAGE 151, EXERCISE 3 Listen again and choose the correct answers . The name of the tour guide is … . . 1 a . Alon b . David The visitors need to … . . 2 a . wear a jacket b . wear a hat They will have lunch at … . . 3 a . the market b . the beach They will have dinner … . . 4 a . in Jaffa b . on the beach השלימו את המשפטים עם המילים שלמטה . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة أدناه . feel האזינו שוב ובחרו בתשובות הנכונות . إستمعوا مرّة أخرى فاختاروا الإجابات الصحيحة . 160

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר