עמוד:159

Words AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 149 Match the sentences to the pictures . 1 Mila climbed to the top of the mountain . . 1 Many visitors travel to Jerusalem every day . . 2 My homework is very difficult . . 3 Australia is a big country . . 4 Peter decided to invite his friends to his birthday party . . 5 Sandra is a great football player . . 6 התאימו את המשפטים לתמונות . لائموا الجمل للصور . a b c d e f התאימו A ל - B כדי לחבר ביטויים . . a Match A and B to make phrases 2 لائموا Bعم A لتأليف عبارات . A the highest . 1 travel . 2 ask . 3 feel . 4 across . 5 B a . a question b . hungry c . the street d . mountain e . to Jerusalem 1 1 b Translate the phrases you made above . . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 תרגמו את הביטויים שיצרתם למעלה . ترجموا العبارات التي ألّفتموها أعلاه . ההר הגבוה ביותר / أعلى جبل – the highest mountain Unit 5 Part 3 159

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר