עמוד:158

3 BEFORE YOU READAFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 146, EXERCISE Write each word next to its meaning . The words will be in alphabetical order . 1 כתבו את המילים ליד הפירושים שלהן . המילים יהיו לפי סדר האלפבית . أكتبوا الكلمات إلى جانب معانيها . سترتّب الكلمات حسب الترتيب الأبجدي . NEW WORDS highest difficult the top enough travel half player feel ask across country decide team MY DICTIONARY . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 מעבר ל - , בצד השני / عبر، إلى الجهة الأخرى לשאול / يسأل מדינה / بلاد، دولة להחליט / يقرّر קשה / صعب מספיק / كافٍ להרגיש / يَشعُر חצי / نصف הכי גבוה / الأعلى שחקן, נגן / لاعب، عازف קבוצה / فريق פיסגה / قمّة، ذروة לנסוע / يقوم برحلة، يسافر c r o s s t Circle ten words in the wordsnake . Then write them below . 2 הקיפו עשר מילים בנחש המילים . לאחר מכן, כתבו אותן למעלה . ضعوا دائرة حول عشر كلمات في ثعبان الكلمات، ثمّ اكتبوها أدناه . h i g h e s t e n o u ghaskhalfpla y e r d i f f i c u l t f e e lt r a v e l c o u n t r y t e a m . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 highest 6 . . 7 . 8 . 9 . 10 l t a y h h l g c e y k a 158

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר