עמוד:156

Speaking AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 144 NEW WORDS התאימו כל ביטוי ב - A לפירוש שלו ב - Match each phrase in A to its meaning in B . . B 1 لائموا كلّ عبارة في A مع معناها في B . Look at the pictures . Complete what the teacher says to her class with the phrases in 2 exercise 1 . הסתכלו בתמונות . השלימו את מה שאומרת המורה לכיתה עם הביטויים שבתרגיל 1 . أنظروا إلى الصور . أكملوا ما تقوله المعلّمة لطلاّب الصفّ مع العبارات الواردة في تمرين 1 . A pick up trash . 1 clean the classroom . 2 in the halls . 3 water the garden . 4 tidy their desks . 5 in the playground . 6 B לנקות את הכיתה / ينظّف غرفة الصفّ . a במגרש המשחקים / في ساحة اللعب . b לסדר את השולחנות שלהם / ينظّفون مكاتبهم . c במסדרונות / في الأروقة . d להשקות את הגינה / يسقي الحديقة . e 1 לאסוף אשפה / يلتقط القمامة . f Alan Steve Greg Kate Susan Billy Amy Mark Beth Jen Clean up Day This week we need to clean the school . Different pupils will clean different places . Amy and Greg w ill 1 . outside . Steve and Beth will 2 . . Alan and Jen will clean 3 . . Mark and Kate will clean 4 . . Susan and Billy will 5 . . Everyone needs to 6 . before they go . pick up trash 156

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר