עמוד:155

Writing STUDENT’S BOOK, PAGE 143 Match each time expression in A to its meaning in B . 1 התאימו כל ביטוי זמן ב - A לפירוש שלו ב - B . لائموا كلّ ظرف زمان في A مع معناه في B . A soon . 1 in the future . 2 next week . 3 next year . 4 in 2053 . 5 next Tuesday . 6 B בשבוע הבא / في الأسبوع القادم . a ביום שלישי הבא / في يوم الثلاثاء القادم . b ב - 2053 / في عام 2053 . c בקרוב / قريبًا . d בשנה הבאה / في السنة القادمة . e בעתיד / في المستقبل . f 1 Complete the sentences with the time expressions in exercise 1 . There can be more 2 than one answer . השלימו את המשפטים עם ביטויי הזמן שבתרגיל 1 . תיתכן יותר מתשובה אחת נכונה . أكملوا الجمل بظروف الزمان الواردة في تمرين 1 . يمكن أت تكون أكثر من إجابة صحيحة واحدة . . Cars will fly like planes . 1 I will be in grade 7 . . 2 Ori is hungry . He will have lunch . . 3 My grandma will take me to eat pizza . . 4 Robots will work with people . . 5 Write sentences . Use the chart below . 3 In 2053, I In the future, I Soon I Next year, I Next week, I will won’t eat lunch . eat ice cream . have a pet robot . buy a birthday present . have my own car . travel all over the world . . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 in the future כתבו שאלות . השתמשו בטבלה . أكتبوا أسئلة . إستعملوا الجدول . . In 2053, I will have a pet robot Unit 5 Part 2 155

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר