עמוד:150

Words AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 140 Translate the sentences . Then tick the sentences that are true for you . 1 תרגמו את המשפטים . לאחר מכן, סמנו ב - 3 את המשפטים הנכונים לגביכם . ترجموا الجمل، ثمّ ضعوا 3 بجانب الجمل الصحيحة بالنسبة لكم . . I can see the sky from my window . 1 My bedroom is always clean . . 2 I like to do something exciting every summer . . 3 I was at the airport last year and flew on a plane . . 4 My mom sometimes drives me to school . . 5 My family has a truck at home . . 6 I have so many books in my bag . . 7 אני יכול / ה לראות את השמיים מהחלון שלי . / أستطيع أن أرى السماء من شباكي . 7 STUDENT’S BOOK, PAGE 139, EXERCISE Which sentences are about Old Hiriya and which are about New Hiriya ? Which are about both ? Tick the chart . אילו משפטים מתייחסים לחירייה הישנה ואילו מתייחסים לחירייה החדשה ? אילו מתייחסים לשתיהן ? סמנו 3 בטבלה . أي جمل تتناول خيرية القديمة وأي منها تتناول خيرية الجديدة؟ أي منها تتناول كليهما؟ ضعوا 3 في العمود المناسب في الجدول . Old New Both Visitors come to see the park . . 1 Its name is Ariel Sharon Park . . 2 It had a really bad smell . . 3 It is near the airport . . 4 It was dangerous for planes to fly . . 5 Trucks threw away lots of trash there . . 6 People have picnics and ride their bikes . . 7 150

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר