עמוד:149

3 BEFORE YOU READAFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 137, EXERCISE Write each word next to its meaning . 1 כתבו את המילים ליד הפירושים שלהן . המילים יהיו לפי סדר האלפבית . أكتبوا الكلمات إلى جانب معانيها . سترتّب الكلمات حسب الترتيب الأبجدي . change do something in and out airport look for sky all over the world visitor drive plane clean more and more truck so many MY DICTIONARY . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 Complete the puzzle with the words below . Use the sentences to help you . Then find 2 the missing word . השלימו את התשבץ עם המילים שלמטה . היעזרו במשפטים . לאחר מכן, מצאו את המילה המסתתרת . أكملوا لغز الكلمات المتقاطعة بالكلمات الواردة أدناه . إستعينوا بالجمل . بعد ذلك، جدوا الكلمة المخفية . clean drive airport truck plane Yossi is at the new … in Eilat . . 1 There was no trash at the park . It was very … . . 2 I saw a … in the sky yesterday . . 3 We have an old, red … . . 4 Mom, can you please … me to the party ? . 5 נמל תעופה / مطار ta ri p ro בכל העולם / في جميع أرجاء العالم להשתנות, לשנות / يتغيّر، يغيّر נקי / نظيف לעשות משהו / يعمل شيئًا לנהוג / يسوق פנימה והחוצה / داخلاًوخارجًا לחפש / يفتش عن יותר ויותר / المزيد والمزيد מטוס / طائرة שמיים / سماء כל כך הרבה / هذا العدد الكبير משאית / شاحنة מבקר / / زائر a o t w y c ia ➞ pr ro t a m o u d s e h i d a f r a a I always have fun at the beach . It’s my favorite . Unit 5 Part 2 149

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר