עמוד:146

Complete the questions with the verbs in brackets . Use the Past Simple . Then look at 3 the pictures and circle the correct answers . השלימו את השאלות עם הפעלים שבסוגריים . השתמשו ב - Past Simple . לאחר מכן, הסתכלו בתמונות והקיפו את התשובות הנכונות . أكملوا الأسئلة بالأفعال الواردة بين القوسين . إستعملوا صيغة الـ Past Simple ، ثمّ انظروا إلى الصور فضعوا دائرة حول الإجابات الصحيحة . Davi d ( play ) the guitar yesterday ? Yes, he did . / No, he didn’t . Karen ( show ) her friend the present ? Yes, she did . / No, she didn’t . the kids ( enjoy ) their trip to the island ? Yes, they did . / No, they didn’t . Rafi meet ) friends for dinner ? ( Yes, he did . / No, he didn’t . Jenny ( sit ) next to her friend on the bus ? Yes, she did . / No, she didn’t . Did play 1 2 3 4 5 146

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר