עמוד:143

Speaking AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 133 NEW WORDS התאימו כל ביטוי ב - A לפירוש שלו ב - Match each phrase in A to its meaning in B . . B 1 لائموا كلّ عبارة في A مع معناها في B . A I would take . 1 I can’t live without . 2 a few good friends . 3 a pair of sunglasses . 4 my bathing suit . 5 my own phone . 6 B הטלפון שלי / هاتفي . a משקפי שמש / نظارات شمسية . b אני לא יכול לחיות בלי / لا أستطيع أن أعيش بدون . c הייתי לוקח / سآخذ . d כמה חברים טובים / بعض الأصدقاء المخلصين . e בגד הים שלי / المايوه خاصّتي . f 1 Complete the dialogue with the phrases in exercise 1 . 2 השלימו את השיחה עם הביטויים שבתרגיל 1 . أكملوا الحوار بالعبارات الواردة في تمرين 1 . Amit Hi, Dina . How are you ? I want to go to the beach today with Can you come too ? . . 1 Dina Oh, I can’t go today . I have a big test tomorrow . Also, it’s cold outside ! Amit I know it’s cold, but I still want to go . What should I take ? Dina 2 . some snacks . I wouldn’t take 3 . because it’s so cold today . Amit Should I take a pair of sunglasses ? Dina Yes, take 4 . . It may be sunny in the afternoon . Amit I don’t want to carry a lot, but I want to take I know . . 5 everyone will bring one, but you know me – it . . 6 Dina Have fun ! Amit Thanks . Good luck on your test . Amit Dina a few good friends Unit 5 Part 1 143

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר