עמוד:130

Word Practice AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 124 Tick the correct picture for each sentence . 1 A long time ago everyone rode horses . . 1 The customers are looking at the cars . . 2 Karen and Mila are sitting down and watching the concert . . 3 Ron made soup for dinner last night . . 4 Shira ate pasta for supper last night . . 5 סמנו ב - 3 את התמונה הנכונה לכל משפט . ضعوا 3 بجانب الصورة المناسبة لكلّ جملة . 12 STUDENT’S BOOK, PAGE 124, EXERCISE Compare Oliver before he met Mr . Brownlow and after he met him . Tick the chart . השוו את אוליבר לפני שהוא פגש את מר בראונלו ואחרי שהוא פגש אותו . סמנו 3 בטבלה . قارنوا أوليفر قبل أن التقى بالسيد براونلاو وبعد أن التقاه . ضعوا 3 في العمود المناسب . Before After Oliver’s clothes were dirty . . 1 Oliver was hungry . . 2 Oliver ate delicious food . . 3 Oliver was happy . . 4 Oliver didn’t go to school . . 5 Oliver lived in a beautiful house . . 6 ba ba ba ba ba 3 130

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר