עמוד:127

Writing AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 119 Match each time expression in A to its meaning in B . 1 התאימו כל ביטוי זמן ב - A לפירוש שלו ב - B . لائموا كلّ ظرف زمان في A لمعناه في B . A yesterday . 1 a year ago . 2 last Monday . 3 three hours ago . 4 two days ago . 5 last night . 6 a long time ago . 7 last week . 8 in 1923 . 9 B ב - 1923 / في عام 1923 . a מזמן / منذ زمن طويل . b לפני שנה / قبل سنة . c בשבוע שעבר / في الأسبوع الماضي . d לפני שלוש שעות / قبل ثلاث ساعات . e אתמול / أم سِ . f לפני יומיים / قبل يومين . g ביום שני שעבר / في يوم الاثنين الماضي . h אתמול בלילה / ليلة أم سِ . i 1 Circle the correct answer to complete each sentence . 2 הקיפו את התשובה הנכונה להשלמת כל משפט . ضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة لتكملوا كلّ جملة . . 1923 People didn’t have cellphones yesterday / in . 1 Children didn’t play computer games last week / a long time ago . . 2 There is a new movie at the cinema . We went to see it last week / last year . . 3 Shira’s toy is old . Her mom bought it for her a year ago / two days ago . . 4 Complete the sentences with the phrases below . 3 השלימו את המשפטים עם הביטויים שלמטה . أكملوا الجمل بالعبارات الواردة أدناه . 5 went to meet friends went on a trip watched a movie was in grade Last night, I . . 1 Yesterday, I . . 2 Last Monday, I . . 3 A year ago, I . . 4 Write two sentences about what you did yesterday . 4 כתבו שני משפטים על מה שעשיתם אתמול . أكتبوا جملتين عما فعلتموه أمسِ . . 1 . 2 3 Unit 4 Part 127

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר