עמוד:125

Past Simple AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 118 POSITIVE : IRREGULAR VERBS Match each verb in A to its Past Simple form in B . 1 התאימו כל פועל ב - A לצורת ה - Past Simple שלו ב - B . لائموا كل فعل في A مع صيغة الـ Past Simple خاصّته في B . can come have make see do go get say sit said could wrote ate went made sat came got write did had a k j i h g f e d c b 1 AB eat saw l 1 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 12 Unit 4 Part 3 125

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר