עמוד:123

. Match the sentences to the pictures 2 Yuri Gagarin was the first person to go into space . . 1 It is dangerous to play near the stairs . . 2 The elephant at the museum looks real . . 3 The slinky was my grandma’s favorite toy . . 4 Linda and Dana are always together . They are best friends . . 5 The beach is really dirty . There are bags and bottles everywhere . . 6 התאימו את המשפטים לתמונות . لائموا الجمل للصور . . Complete the sentences with the words below 3 made together real pieces of more than years ago Isushi for lunch today . . 1 Two hundred people didn’t drive cars . . 2 My friends don’t think my pet snake is . . 3 Eli, Nadav and Ben went on a trip to Haifa . . 4 You have five snacks in your bag . That’s you need ! . 5 The kids are playing with lego . There are many lego on . 6 the floor . השלימו את המשפטים עם המילים שלמטה . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة أدناه . made a c e b d 1 f Unit 4 Part 3 123

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר