עמוד:122

Words AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 116 Tick the correct picture for each sentence . 1 סמנו ב - 3 את התמונה הנכונה לכל משפט . ضعوا 3 بجانب الصورة المناسبة لكلّ جملة . . The parents are buying a toy for their child . 1 He is building a house . . 2 Mrs . Green mixed the vegetables for the salad . . 3 The child is eating a piece of cake . . 4 Mark is going down the stairs . . 5 Mr . Brown went to the store to buy some fruit . . 6 ba 3 ba ba ba ba ba 122

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר