עמוד:115

Words AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 108 Translate the sentences . Then tick the sentences that are true for you . 1 תרגמו את המשפטים . לאחר מכן, סמנו ב - 3 את המשפטים שנכונים לגביכם . ترجموا الجمل، ثمّ ضعوا 3 بجانب الجمل الصحيحة بالنسبة لكم . . I had a lot of homework yesterday . 1 I was born in Israel . . 2 My friends and I use our phones every day . . 3 I am on the way to school now . . 4 My parents bought a new car last week . . 5 Circle the TWO correct answers to each question . 2 הקיפו את שתי התשובות הנכונות לכל שאלה . أحيطوا بدائرة الإجابتين الصحيحتين عن كل سؤال . ? What can be expensive . 1 a . meals b . snacks c . problems What can you show to a friend ? . 2 a . an hour b . a plate c . a bottle What can you use at school ? . 3 a . a pen b . a village c . a computer What is easy to do ? . 4 a . drink b . fly c . eat Who can save money ? . 5 a . a wolf b . a parent c . an actress STUDENT’S BOOK, PAGE 107, EXERCISE 8 How did people listen to music ? Complete the chart . איך האזינו אנשים למוזיקה ? השלימו את הטבלה . كيف استمع الناس إلى الموسيقى؟ أكملوا الجدول . … Name Was born in … Listened to music on 1942 cassettes Bill 2006 היו לי הרבה שיעורי בית אתמול . / كانت لي وظائف منزلية كثيرة يوم أمس . 2 Unit 4 Part 115

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר