עמוד:114

3 BEFORE YOU READ AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 104, EXERCISE Write each word next to its meaning . The words will be in alphabetical order . 1 כתבו את המילים ליד הפירושים שלהן . המילים יהיו לפי סדר האלפבית . أكتبوا الكلمات إلى جانب معانيها . سترتّب الكلمات حسب الترتيب الأبجدي . cheap save money bought use thought show ( v ) grandchildren had when expensive on the way was born almost easy in the past MY DICTIONARY . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 Circle ten words in the wordsnake . Then write them below . 2 הקיפו 10 מילים בנחש המילים . לאחר מכן, כתבו אותן למטה . ضعوا دائرة حول عشر كلمات في ثعبان الكلمات، ثمّ اكتبوها أدناه . כמעט / تقريبًا קנה / إشترى זול / رخيص קל / سَهْل יקר / غالٍ נכדים / أحفاد היה ל - / كان لِـ בעבר / في الماضي בדרך / في الطريق לחסוך כסף / يوفر مالاً להראות / يُري، يُظهر חשב / فكّر להשתמש / يستعمل، يستخدم נולד / وُلِد מתי, כאשר / متى، عندما u h a n c d i t p o t w s m o w s w b n a soml t g r a n d c h i l d r enexpensivethought e a s y b o u g h t s h o w c h e a p w h e n h a d almost . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 grandchildren 6 . . 7 . 8 . 9 . 10 114

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר