עמוד:112

NEGATIVE : WASN’T, WEREN’T Look at the picture . Complete the sentences with the words below . 4 הסתכלו בתמונה . השלימו את המשפטים עם המילים שלמטה . أنظروا إلى الصورة . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة أدناه . was were wasn’t weren’t The books on the chair . . 1 The pens on the table . . 2 The bag on the bed . . 3 The window open . . 4 The clothes in the closet . . 5 YES / NO QUESTIONS Circle the correct word to complete each question . Then answer the questions . 5 הקיפו את המילה הנכונה להשלמת כל שאלה . לאחר מכן, ענו על השאלות . ضعوا دائرة حول الكلمة المناسبة لإكمال كلّ سؤال، ثمّ أجيبوا عن الأسئلة . ? Was / Were your birthday in April . 1 Was / Were your friends at the movies yesterday ? . 2 Was / Were your English teacher at school on Monday ? . 3 Was / Were it hot on Sunday ? . 4 Was / Were your parents at the library on Friday ? . 5 weren’t Yes, it was . / No, it wasn’t . Tim’s room yesterday 112

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר