עמוד:111

Past Simple AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 103 POSITIVE : WAS, WERE Write the words below in the correct place . 1 I it we he you she they was were Circle the correct answer to complete each sentence . 2 הקיפו את התשובה הנכונה להשלמת כל משפט . ضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة لتكملوا كلّ جملة . . Hila and Edna was / were at the beach together . 1 Amira was / were in the garden . . 2 Jack’s son and daughter was / were at the sports museum yesterday . . 3 Ben was / were on a trip last Thursday . . 4 The cake was / were delicious . . 5 The children was / were in the classroom . . 6 Complete the sentences with the words below . 3 was were Shira’s daughter at the cinema with her friends . . 1 My parents at the beach last week . . 2 The spicy sauce on the pizza delicious ! . 3 David at school yesterday . . 4 These singers famous in the 1960 s . . 5 כתבו את המילים שלמטה במקום הנכון . أكتبوا الكلمات الواردة أدناه في المكان المناسب . I השלימו את המשפטים עם המילים שלמטה . أكملوا الجمل بالكلمات أدناه . was Unit 4 Part 1 111

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר