עמוד:137

. Number each pair of sentences in the correct order 3 מספרו כל זוג משפטים לפי הסדר הנכון . رقّموا كلّ زوج من الجمل حسب الترتيب الصحيح . . a . I went to the store to buy some fruit . 1 b . I bought some bananas . a . Becky won a prize . . 2 b . Becky painted a beautiful picture . a . Richard put spicy sauce on his pasta . . 3 b . Richard ate his supper . a . It then ran away . . 4 b . My dog played in the park . Complete the dialogues with the phrases below . 4 went to the beach met friends GALI What did you do on summer vacation ? . 1 AYA I with my friends . GALI I at the mall . take walks take photos DORWhat did you take on your trip ? . 2 GAL I took my camera . I love to of beautiful things . DOR I took my dogs . It’s fun to with them . in the garden I am looking for NETACan you help me ? my cat . . 3 AVIV Yes, I saw it . It climbed up a tree . השלימו את השיחות עם הביטויים שלמטה . أكملوا المحادثات بالعبارات الواردة أدناه . 137 Unit 4 1 2 3 4 5 Review

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר