עמוד:136

8 7 12 11 9 10 . Write the words below according to the picture 1 parents daughter plate juice fruit toy son bowl cup snacks read a book pets כתבו את המילים שלמטה לפי התמונה . أكتبوا الكلمة المناسبة تحت كلّ صورة . Review UNIT 54321 breakfast lunch dinner neighbor vegetable spicy sauce stairs ice cream singer prize actress hero mountain fruit sea beach forest plate bottle cup . 9 . 5 . 1 . 10 . 6 . 2 . 11 . 7 . 3 . 12 . 8 . 4 Circle the word that doesn’t belong . 2 הקיפו את המילה שאינה שייכת . ضعوا دائرة حول الكلمة الشاذّة . 1 5 4 3 2 1 2 5 4 3 6 136

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר