עמוד:85

POSITIVE AND NEGATIVE Look at the pictures . Complete the sentences with the verbs below . Use the Present 3 Progressive, positive or negative . הסתכלו בתמונות . השלימו את המשפטים עם הפעלים שלמטה . השתמשו בצורות החיוב או והשלילה של ה - Present Progressive . أنظروا إلى الصور . أكملوا الجمل بالأفعال الواردة أدناه . إستعملوا صيغتي الإثبات والنفي لـ Present Progressive . read a book cook watch TV drink juice cut vegetables The boys . They are running . . 1 Lisa . She isn’t sleeping . . 2 Anna . She is riding her bike . . 3 I . I am painting . . 4 The girls . They aren’t playing . . 5 aren’t cooking 3 3 7 3 7 3 7 7 3 7 Unit 3 Part 2 85

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר