עמוד:79

Words AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 76 Tick the correct picture for each sentence . 1 There is special food on the menu . . 1 Mike puts a bit of cheese on his pasta . . 2 Sandra cuts the pizza for her children . . 3 Noga eats breakfast with her sister . . 4 Tom enjoys the juice . . 5 סמנו ב - 3 את התמונה הנכונה לכל משפט . ضعوا 3 بجانب الصورة المناسبة بالنسبة لكلّ جملة . ba ba ba ba ba 3 Unit 3 Part 2 79

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר