עמוד:76

A delicious . 1 healthy . 2 many . 3 take . 4 thing . 5 children . 6 B דבר / شيء . a טעים מאוד / لذيذ جدًا . b לקחת / يأخذ . c הרבה / كثير . d ילדים / أولاد . e בריא / مفيد للصخة . f 1 Complete the sentences with the words in exercise 2 . 3 השלימו את המשפטים עם המילים שתרגיל 2 . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة في تمرين 2 . . Lori makes ice cream . 1 Ori’s like to do judo in their free time . . 2 Karen only eats snacks, like apples and cucumbers . . 3 Sam’s bike is his favorite . . 4 There are animals in the zoo . . 5 We food to my grandparents every Friday . . 6 delicious התאימו כל מילה ב - A לפירוש שלה ב - Match each word in A to its meaning in B . . B 2 لائموا كل كلمة في A مع معناها في B . Reading STUDENT’S BOOK, PAGE 71, EXERCISE 3 GET READY Read the words . Then write them on the stairs : 1 = easy for me, 6 = hard for me . 1 קראו את המילים . לאחר מכן, כתבו אותן על המדרגות : 1 = קל עבורי, 6 = קשה עבורי . إقرأوا الكلمات، ثمّ اكتبوها على الدرجات : 1 = سهل بالنسبة لي، 6 = صعب بالنسبة لي . Healthy Food Day Part 2 REMEMBER 5 4 3 2 1 children delicious healthy many take thing 6 76

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר