עמוד:75

Speaking AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 70 NEW WORDS התאימו כל ביטוי ב - A לפירוש שלו ב - Match each phrase in A to its meaning in B . . B 1 لائموا كلّ عبارة في A مع معناها في B . A waiting for . 1 interested in . 2 go running . 3 do exercise / do judo . 4 free time . 5 Not me ! . 6 B לא אני ! / لست أنا ! . a להתעמל / להתאמן בג’ודו / يقوم بالتمارين الرياضية / يتدرّب على جودو . b מתעניין ב - / يهتم بـ . c זמן פנוי / وقت فراغ . d מחכה ל - / ينتظر . e 1 לרוץ / يعدو . f Complete the dialogues with the phrases below . 2 interested in go running Nadav Ilike to with my brother . . 1 Tami Ialso love running . I am running in a marathon . Not me ! free time Samir In my I love to ride my bike . . 2 Ella I like to go to the beach . do judo waiting for Ann I'm my sports lesson . . 3 Rita What sport do you do ? Ann I . Rita That’s great . I play basketball . השלימו את השיחות עם הביטויים שלמטה . أكملوا الحوارات بالعبارات الواردة أدناه . go running Unit 3 Part 1 75

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר