עמוד:74

Words AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 70, EXERCISE 2 Write the correct word under each picture . 1 bottle meal ride my bike well done כתבו את המילה הנכונה מתחת לכל תמונה . أكتبوا الكلمة المناسبة تحت كلّ صورة . ? Read the sentences and look at the pictures . Which bag belongs to each person 2 Write each name under the correct picture . קראו את המשפטים והסתכלו בתמונות . איזה תיק שייך לכל בן אדם ? כתבו כל שם מתחת לתמונה הנכונה . إقرأوا الجمل وانظروا إلى الصور . أي حقيبة تتبع لكلّ شخص؟ أكتبوا اسمًا تحت الصورة المناسبة . . Lee wants to stay healthy . He should do more sports, like basketball . 1 Karen only eats healthy meals . She eats salad every night . . 2 Tim rides his bike to school . He has an English lesson today . . 3 Eva has a baby . She always has a bottle of water in her bag . . 4 meal Complete the sentences with the words below . 3 do more healthy ride my bike hour lesson meal at the same time I don’t walk to school . I . . 1 The children are in an English at school . . 2 Max always eats food, like apples . . 3 Rafi eats a big every evening . . 4 David meets his friends every Saturday . . 5 Sara plays tennis, but she wants to sports, like play . 6 basketball . Daniel plays computer games for one every day . . 7 השלימו את המשפטים עם המילים שלמטה . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة أدناه . ride my bike Lee 1 1 2 2 3 3 4 4 74

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר