עמוד:105

Step 2 Write two sentences for each picture . Write different sentences to those in Step 1 . Use the phrases below to help you . כתבו שני משפטים לכל תמונה . כתבו משפטים שונים מאלה שבשלב 1 . היעזרו בביטויים שלמטה . أكتبوا جملتين لكلّ صورة . أكتبوا جملاً مختلفة من الجمل في الخطوة 1 . إستعينوا بالعبارات الواردة أدناه . walking with a dog carrying a bag shopping in a music store eating sandwiches Picture A : Picture B : בדקו את עבודתכם . . Step 3 Check your work إفحصوا وظيفتكم . Presentation Read your sentences to your partner . Ask him / her to guess which picture it is . הקריאו את המשפטים לחבר / ה . בקשו ממנו / ממנה לנחש איזו תמונה מתוארת . إقرأوا الجمل على زميل / ة . أطلبوا منه / ها الحزر أي صورة توصف . ❏ התאמתי את המשפטים לתמונה A או B . ❏ כתבתי שני משפטים לכל תמונה . ❏ הגשתי את המשפטים למורה ולאחר מכן תיקנתי אותם . ❏ قمت بملاءمة الجمل للصورة A أو B . ❏ كتبت جملتين لكلّ صورة . ❏ سلّمت الجملتين خاصّتي للمعلّمة ثمّ قمت بالتصحيحات . CHECKLIST 105 Unit 3 Task Plan

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר