עמוד:101

. Complete the chart 2 Sandwiches Drinks . 3 . 1 . 4 . 2 Answer the questions . 3 What do some people like to put on their sandwiches ? . 1 a . b . What is Jason’s favorite sandwich ? . 2 Choose the correct answer to complete each sentence . 4 הקיפו את התשובה הנכונה להשלמת כל משפט . ضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة لتكملوا كلّ جملة . . Jason likes to eat chicken / chocolate sandwiches . 1 Jason eats different / the same sandwiches every day . . 2 All the sandwiches at the café are spicy / fresh . . 3 The most popular / delicious sandwich is the tuna sandwich . . 4 Complete the sentence . 5 Jason loves to drink . He thinks it is the best . Why do you think people like the Healthy Sandwich Café ? 6 מדוע לדעתכם אנשים אוהבים את Healthy Sandwich Café ? لماذا، حسب رأيكم، يفضّلون الناس Healthy Sandwich Café ؟ השלימו את הטבלה . أكملوا الجدول . ענו על השאלות . أجيبوا عن السؤالين . השלימו את המשפט . أكملوا الجملة . Unit 3 Time to Read 101

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר