עמוד:99

? Why does Ben talk to children from different countries 2 למה בן מדבר עם ילדים ממדינות שונות ? لماذا يتحدّث بين مع أولاد من دول مختلفة؟ . Complete the chart 3 Name Age Country ) מדינה / دولة ( Ben 11 Israel Julie China 14 Are the sentences true ( T ) or false ( F ) ? Correct the false sentences . 4 האם המשפטים נכונים ) T = True ( או לא נכונים ) F = False ( ? תקנו את המשפטים שאינם נכונים . هل الجمل صحيحة ( T = True ) أم غير صحيحة ( F = False ) ؟ صحّحوا الجمل غير الصحيحة . . Ben plays tennis and football . 1 Julie loves to ride her bike . . 2 Li Min plays table tennis in the morning . . 3 Sandy often plays ice hockey . . 4 The kids write about many sports . Which of these sports would you like to do ? Why ? 5 הילדים כותבים על ענפי ספורט רבים . באילו מענפי הספורט הייתם רוצים להשתתף ? מדוע ? يكتب الأولاد عن فروع رياضية كثيرة . في أي فروع رياضية تريدون المشاركة؟ لماذا؟ השלימו את הטבלה . أكملوا الجدول . Unit 3 Time to Read 99

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר