עמוד:96

Word Practice AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 92 Tick the correct picture for each sentence . 1 Their daughter is 12 years old . . 1 Ilana loves a bit of spicy sauce with her chips . . 2 The children are eating dinner with their parents . . 3 Their son likes to paint . . 4 “Of course I can help you . It’s no problem . ” . 5 סמנו ב - 3 את התמונה הנכונה לכל משפט . ضعوا 3 بجانب الصورة المناسبة بالنسبة لكلّ جملة . b 3 a ba ba ba ba 96

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר