עמוד:95

3 BEFORE YOU READAFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 89, EXERCISE Write each word next to its meaning . The words will be in alphabetical order . 1 כתבו את המילים ליד הפירושים שלהן . המילים יהיו לפי סדר האלפבית . أكتبوا الكلمات إلى جانب معانيها . سترتّب الكلمات حسب الترتيب الأبجدي . son spicy sauce no problem of course know everyone again daughter with us the best dinner world MY DICTIONARY . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 Use the code to write the words . 2 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 . 1 . 5 9151415225815251415 . 2 . 6 3251812140285259102 . 3 . 7 171941494141581 . 4 . 8 1141513241127802581 שוב / مرّة أخرى בת / بنت ארוחת ערב / وجبة العشاء כולם / جميعهم، كلّواحد לדעת / يعرف אין בעיה / لا توجد مشكلة בוודאי / طبعًا، بالتأكيد בן / إبن רוטב חריף / صلصة حارّة הכי טוב / الأحسن، الأفضل איתנו / معنا עולם / عالم na g a i n p o c s s t b w u o השתמשו בצופן כדי לכתוב את המילים . إستعملوا الشفرة لكتابة الكلمات . s no n k y i g Unit 3 Part 4 95

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר