עמוד:93

Speaking AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 88 NEW WORDS התאימו כל ביטוי ב - A לפירוש שלו ב - Match each phrase in A to its meaning in B . . B 1 لائموا كلّ عبارة في A مع معناها في B . Noa is showing a photo of her classroom to her mom . Complete the dialogue with 2 the phrases in exercise 1 . נועה מראה תמונה של הכיתה שלה לאמה . השלימו את השיחה עם הביטויים שבתרגיל 1 . تُظهر نوعا صورة صفّها لأمّها . أكملوا الحوار بالعبارات الواردة في تمرين 1 . Noa This is a picture of my class, Mom . Look ! Danit is . 1 and Ella is 2 . . Mom Oh, no ! She’s on her phone in class ! Why is Nir 3 . ? Noa I know, he shouldn’t . They aren’t listening to the teacher . But Tomer is listening . He is 4 . . Mom Where is Shira ? Why isn’t she 5 . ? Noa Shira wasn’t at school today . I will call her 6 . . Iwant to give her the homework . writing in a notebook A answering a question . 1 playing games on a phone . 2 right now . 3 sitting in the classroom . 4 speaking to a friend . 5 writing in a notebook . 6 B כותב במחברת / يكتب في الدفتر . a עכשיו / الآن . b עונה על שאלה / يجيب عن أسئلة . c מדבר עם חבר / يتحدّث مع صديق . d משחק משחקים בטלפון / يلعب ألعابًا في الهاتف . e יושב בכיתה / يجلس في غرفة الصفّ . f 1 Nir Mom Noa Ella Danit Tomer Unit 3 Part 3 93

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר