עמוד:92

Write questions in the Present Progressive with the words below . Then look at the 3 picture below and answer the questions . כתבו שאלות ב - Present Progressive עם המילים שלמטה . לאחר מכן, הסתכלו בתמונה וענו על השאלות . أكتبوا أسئلة بصيغة Present Progressive بالكلمات الواردة أدناه، ثمّ انظروا إلى الصورة فأجيبوا عن الأسئلة . ? / Tom / eat / a meal . 1 Hadar / take / photos / ? . 2 Shira and Danny / drink / water / ? . 3 Tom / ride / a bike / ? . 4 Yael / sleep / ? . 5 Nick and Eran / play / computer games / ? . 6 Is Tom eating a meal ? No, he isn't . Answer the questions . Write complete sentences . 4 What are Nick and Eran doing ? . 1 Who is drinking water ? . 2 What is Hadar doing ? . 3 Where are the kids playing ? . 4 ענו על השאלות . כתבו משפטים שלמים . أجيبوا عن الأسئلة . أكتبوا جملاً كاملة . . They are playing football Shira Yael Hadar Tom Nick Eran Danny 92

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר