עמוד:91

Present Progressive AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 87 QUESTIONS Look at the picture . Circle the correct answers below . 1 הסתכלו בתמונות והקיפו את התשובות הנכונות למטה . أنظروا إلى الصور فضعوا دائرة حول الإجابات الصحيحة الواردة أدناه . ? Is Mandy eating a sandwich . 1 Yes, she is . / No, she isn’t . Are Dave and Tim doing homework ? . 2 Yes, they are . / No, they aren’t . Is Tim reading a book ? . 3 Yes, he is . / No, he isn’t . Is Gabi standing ? . 4 Yes, she is . / No, she isn’t . Is Dave drinking water ? . 5 Yes, he is . / No, he isn’t . Is Gabi listening to music ? . 6 Yes, she is . / No, she isn’t . Complete the questions with the words below . 2 Am Is Are you interested in watching a movie ? . 1 I riding my bike to the village ? . 2 Tali drinking a cup of tea ? . 3 Maya meeting friends at the party ? . 4 Rita and Tal doing homework with their friends ? . 5 השלימו את השאלות עם המילים שלמטה . أكملوا الأسئلة بالكلمات الواردة أدناه . Are Gabi Dave Tim Mandy Unit 3 Part 3 91

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר