עמוד:90

Words AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 86 Translate the words in bold . Then tick the sentences that are true for you . 1 תרגמו את המילים המודגשות . לאחר מכן, סמנו ב - 3 את המשפטים שנכונים לגביכם . ترجموا الكلمات المشدّدة، ثمّ ضعوا 3 بجانب الجمل الصحيحة بالنسبة لكم . . I like to eat fresh fruit, like mangoes . 1 I ride my bike for a long time every weekend . . 2 I am learning about space at school today . . 3 I love orange juice . It is my favorite drink . . 4 My favorite dessert is ice cream . . 5 I have a problem . I can’t find my homework . . 6 Are the sentences true ( T ) or false ( F ) ? Correct the false sentences . 2 האם המשפטים נכונים ) T = True ( או לא נכונים ) F = False ( ? תקנו את המשפטים שאינם נכונים . هل الجمل صحيحة ( T = True ) أم غير صحيحة ( F = False ) ؟ صحّحوا الجمل غير الصحيحة . . People drink from plates . 1 There are many people in space . . 2 Cucumbers are a drink . . 3 Ice cream is a dessert . . 4 Complete the dialogues with the words below . 3 fresh dessert Sharon I like to eat ice cream for . . 1 Elad I don’t . I like to eat fruit . then cup Yoni Can I pour the milk into the ? . 2 Dor Yes ! mix the eggs with it . special for a long time Mika Astronauts are in space . . 3 Yasmin I know . They have to eat food from bags . drink problem Segev I would like to have a . . 4 Mom Okay . It’s not a . Here is a bottle of water . טריים / طازجة . FPeople drink from cups השלימו כל שיחה עם המילים שלמטה . أكملوا كلّ حوار قصير بالعبارات الواردة أدناه . dessert 90

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר