עמוד:42

Present Simple AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 39 POSITIVE Circle the verb and underline the time expression in each sentence . 1 הקיפו את הפועל ומתחו קו מתחת לביטוי הזמן בכל משפט . ضعوا دائرة حول الفعل ومدّوا خطًّا تحت ظرف الزمان في كلّ جملة . . We play tennis every day . 1 Sam gives chocolate to his brother once a week . . 2 I go home in the evening . . 3 I do homework in the afternoon . . 4 Tamar reads a book at night . . 5 Match each time expression in A to its meaning in B . 2 התאימו כל ביטוי זמן ב - A לפירוש שלו ב - B . لائموا كلّ ظرف زمان في A مع معناه في B . A every day . 1 at ten o’clock . 2 once a week . 3 in the morning . 4 on Friday . 5 at night . 6 in the evening . 7 in the afternoon . 8 B בלילה / في الليل . a כל יום / كل يوم . b ביום שישי / في يوم الجمعة . c אחר הצהריים / بعد الظهر . d בערב / في المساء . e בבוקר / في الصباح . f בשעה עשר / في الساعة العاشرة . g פעם בשבוע / مرّة في الأسبوع . h 1 Complete the chart with the correct form of the verbs . Go to Grammar Help, 3 page 164, for help . השלימו את הטבלה עם הצורה הנכונה של הפעלים . היעזרו ב - Grammar Help בעמוד 164 . أكملوا الجدول بالصيغة الصحيحة للفعل . إستعينوا بـ Grammar Help في صفحة 164 . live catch play carry do Ilive You live He lives She lives It lives We live They live 42

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר