עמוד:37

3 BEFORE YOU READAFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 33, EXERCISE Write each word next to its meaning . The words will be in alphabetical order . 1 כתבו את המילים ליד הפירושים שלהן . המילים יהיו לפי סדר האלפבית . أكتبوا الكلمات إلى جانب معانيها . سترتّب الكلمات حسب الترتيب الأبجدي . NEW WORDS wolf other because forest neighbor move from them alone different speak village animal go back his MY DICTIONARY . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 Translate the words and circle them in the puzzle . 2 תרגמו כל מילה והקיפו אותה בתפזורת . ترجموا كلّ كلمة فضعوا دائرة حولها في لغز الكلمات المبعثرة . wolf . 1 other . 2 speak . 3 village . 4 because . 5 neighbor . 6 forest . 7 alone . 8 different . 9 animal . 10 his . 11 לבד / لوحده בעל חיים / حيوان כיוון ש - , כי / لأن שונה / مختلف יער / غابة לחזור / يرجع، يعود שלו / تابع له، خاص به לעבור מ - / ينتقل من שכן / جار אחר / الثاني، الآخر לדבר / يتكلم אותם, אותן / إيّاهم، إيّاهنّ כפר / قرية זאב / ذئب a nl o e l a f e bg s m f h h p v m f זאב / ذئب pibonenolag tnereffidgc feccfoffvhv ajarobhgien nzuvrefelpl iksee s fflow muefsihaa v y a arehtobugxg lsonmtkaeps Unit 2 Part 1 37

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר