עמוד:71

בדקו את עבודתכם . . Step 4 Check your work إفحصوا وظيفتكم . . Step 3 Interview a friend . Write their answers My friend’s answers . 1 . 2 . 3 . 4 ראיינו חבר / ה . כיתבו את התשובות שלו / שלה . أجروا مقابلة مع صديق / ة . أكتبوا إجابته / ها . הציגו את הראיון בפני הכיתה . . Presentation Present your interview to the class إعرضوا المقابلة على طلاّب الصفّ . ❏ בחרתי ארבע שאלות . ❏ כתבתי את ארבע השאלות . ❏ ראיינתי חבר / ה והקלטתי את התשובות שלו / שלה . ❏ כתבתי את התשובות שלו / שלה באופן ברור . ❏ השתמשתי באותיות גדולות בצורה נכונה . ❏ הגשתי את הטיוטה הראשונה שלי למורה ותיקנתי אותה . ❏ إخترتُ أربع أسئلة . ❏ كتبت الأسئلة الأربع . ❏ أجريت مقابلة مع صديق / ة وسجّلت إجاباته / ها . ❏ كتبت إجاباته / ها بصورة واضحة . ❏ إستعملت الحروف الكبيرة بصورة صحيحة . ❏ سلّمت المسودّة الأولى خاصّتي للمعلّمة وقمت بالتصحيحات . CHECKLIST 71 Unit 2 Task Plan

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר