עמוד:68

Review UNIT 54321 Write the correct word under each picture . 1 clothes monster people movie sea town forest children mountain actress snacks kid wolf climb כתבו את המילה הנכונה מתחת לכל תמונה . أكتبوا الكلمة المناسبة تحت كلّ صورة . . Write each word in the correct column 2 strong climb kind swim neighbors cook actress kids angry beautiful speak carry brave hero children Things We Do People Adjectives כתבו כל מילה בטור הנכון . أكتبوا كلّ كلمة في العمود المناسب . people ) שמות תואר / صفات ( 1 6 11 2 7 12 3 8 14 13 4 9 5 10 68

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר